• slide
  • slide

共に歩もう!
更なる高みを目指して!

会長所信
R5.jpg


小牧商工会議所青年部

令和5年度 会長

古川 秀晴

日本商工会議所 愛知県商工会議所青年部連合会 小牧市 小牧商工会議所 東海ブロック商工会議所青年部連合会 エンジェルタッチ